Czaja, R. (2022). Polskie badania nad socjotopografią miast w epoce przedprzemysłowej. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 15–24. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.01