Niezabitowski, M. (2022). Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, zakres, perspektywy. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 25–34. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.02