Kawalla-Lulewicz, I. (2022). Ulica Grodzka w Krakowie w 1900 roku. Wstęp do badań socjotopograficznych. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 35–64. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.03