Krasnowolski, B. (2022). Plac Nowy krakowskiego Kazimierza. Zapis historii od XIV do XX wieku. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 65–84. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.04