Drożdż, M. (2022). Usuwanie komunistycznych patronów ulic: Pierwsza fala dekomunizacji ulic w Krakowie. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 85–102. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.05