Łukacz, M. M., & Łukacz, M. J. (2022). Nieznany mur obronny partii przedlokacyjnego Kazimierza. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 103–110. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.06