Bednarek, A. (2022). Walery Maliszewski (1836–1885) – nie tylko fotograf Krakowa. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 111–134. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.07