Paduchowski, W. (2022). Krakowski adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym oporem a przystosowaniem. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 135–150. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.08