Chrzanowski, M., & Lewandowska, L. (2022). Muzeum Politechniki Krakowskiej – w poszukiwaniu własnej tożsamości. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 151–160. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.09