Świadek, B. (2022). Gotycki kielich ze zbiorów Muzeum Krakowa. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 161–173. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.10