Ziębińska-Witek, A. (2022). Sybir i Syberia – kształtowanie pamięci wielokierunkowej w Muzeum Pamięci Sybiru. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 175–180. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.11