Grabowski, M. (2022). Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie – muzeum informacyjne?. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 181–193. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.12