Mazur, H. (2022). Kamila Follprecht, Karolina Zięba, Paweł Ząbczyński: Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe w Krakowie. Ludzie – miejsca – praca. 1878–2021. Kraków 2021, 341 s. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 189–193. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.13