Zdeb, M. (2022). Muzeum teraźniejszości? Jak w muzeum opowiedzieć o tu i teraz – projekt Współistnienie i refleksje po jego zakończeniu. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, 195–216. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.14