CZAJA, R. Polskie badania nad socjotopografią miast w epoce przedprzemysłowej. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, [S. l.], v. 40, p. 15–24, 2022. DOI: 10.32030/KRZY.2022.01. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5269. Acesso em: 25 maj. 2024.