NIEZABITOWSKI, M. Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, zakres, perspektywy. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, [S. l.], v. 40, p. 25–34, 2022. DOI: 10.32030/KRZY.2022.02. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5270. Acesso em: 25 maj. 2024.