KAWALLA-LULEWICZ, I. Ulica Grodzka w Krakowie w 1900 roku. Wstęp do badań socjotopograficznych. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, [S. l.], v. 40, p. 35–64, 2022. DOI: 10.32030/KRZY.2022.03. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5271. Acesso em: 25 maj. 2024.