BEDNAREK, A. Walery Maliszewski (1836–1885) – nie tylko fotograf Krakowa. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, [S. l.], v. 40, p. 111–134, 2022. DOI: 10.32030/KRZY.2022.07. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5276. Acesso em: 25 maj. 2024.