PADUCHOWSKI, W. Krakowski adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym oporem a przystosowaniem. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, [S. l.], v. 40, p. 135–150, 2022. DOI: 10.32030/KRZY.2022.08. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5277. Acesso em: 28 maj. 2024.