MAZUR, H. Kamila Follprecht, Karolina Zięba, Paweł Ząbczyński: Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe w Krakowie. Ludzie – miejsca – praca. 1878–2021. Kraków 2021, 341 s. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, [S. l.], v. 40, p. 189–193, 2022. DOI: 10.32030/KRZY.2022.13. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5282. Acesso em: 28 maj. 2024.