ZDEB, M. Muzeum teraźniejszości? Jak w muzeum opowiedzieć o tu i teraz – projekt Współistnienie i refleksje po jego zakończeniu. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, [S. l.], v. 40, p. 195–216, 2022. DOI: 10.32030/KRZY.2022.14. Disponível em: https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5283. Acesso em: 25 maj. 2024.