Grabowski, Michał. 2021. „ 876 S”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 39 (wrzesień):177-81. https://doi.org/10.32030/KRZY.2021.10.