Niezabitowski, Michał. 2022. „Słowo Od Wydawcy”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):8-10. https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5267.