Czaja, Roman. 2022. „Polskie Badania Nad Socjotopografią Miast W Epoce przedprzemysłowej”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):15-24. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.01.