Niezabitowski, Michał. 2022. „Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program Naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, Zakres, Perspektywy”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):25-34. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.02.