Kawalla-Lulewicz, Iwona. 2022. „Ulica Grodzka W Krakowie W 1900 Roku. Wstęp Do Badań Socjotopograficznych”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):35-64. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.03.