Łukacz, Marek M., i Marek J. Łukacz. 2022. „Nieznany Mur Obronny Partii Przedlokacyjnego Kazimierza”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):103-10. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.06.