Bednarek, Anna. 2022. „Walery Maliszewski (1836–1885) – Nie Tylko Fotograf Krakowa”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):111-34. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.07.