Paduchowski, Wojciech. 2022. „Krakowski Adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym Oporem a Przystosowaniem”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):135-50. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.08.