Świadek, Barbara. 2022. „Gotycki Kielich Ze zbiorów Muzeum Krakowa”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):161-73. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.10.