Ziębińska-Witek, Anna. 2022. „Sybir I Syberia – kształtowanie pamięci Wielokierunkowej W Muzeum Pamięci Sybiru”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):175-80. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.11.