Grabowski, Michał. 2022. „Centrum Dialogu Przełomy W Szczecinie – Muzeum Informacyjne?”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 40 (wrzesień):181-93. https://doi.org/10.32030/KRZY.2022.12.