Niezabitowski, M. (2022) „Słowo od wydawcy”, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, s. 8–10. Dostępne na: https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5267 (Udostępniono: 18 maj 2024).