Czaja, R. (2022) „Polskie badania nad socjotopografią miast w epoce przedprzemysłowej”, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, s. 15–24. doi: 10.32030/KRZY.2022.01.