Kawalla-Lulewicz, I. (2022) „Ulica Grodzka w Krakowie w 1900 roku. Wstęp do badań socjotopograficznych”, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, s. 35–64. doi: 10.32030/KRZY.2022.03.