Krasnowolski, B. (2022) „Plac Nowy krakowskiego Kazimierza. Zapis historii od XIV do XX wieku”, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, s. 65–84. doi: 10.32030/KRZY.2022.04.