Drożdż, M. (2022) „Usuwanie komunistycznych patronów ulic: Pierwsza fala dekomunizacji ulic w Krakowie”, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, s. 85–102. doi: 10.32030/KRZY.2022.05.