Bednarek, A. (2022) „Walery Maliszewski (1836–1885) – nie tylko fotograf Krakowa”, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, s. 111–134. doi: 10.32030/KRZY.2022.07.