Chrzanowski, M. i Lewandowska, L. (2022) „Muzeum Politechniki Krakowskiej – w poszukiwaniu własnej tożsamości”, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, s. 151–160. doi: 10.32030/KRZY.2022.09.