Świadek, B. (2022) „Gotycki kielich ze zbiorów Muzeum Krakowa”, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, s. 161–173. doi: 10.32030/KRZY.2022.10.