Grabowski, M. (2022) „Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie – muzeum informacyjne?”, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 40, s. 181–193. doi: 10.32030/KRZY.2022.12.