[1]
R. Czaja, „Polskie badania nad socjotopografią miast w epoce przedprzemysłowej”, Krzy, t. 40, s. 15–24, wrz. 2022.