[1]
M. Niezabitowski, „Socjotopografia Krakowa 1257–1939. Program naukowy Muzeum Krakowa. Geneza, zakres, perspektywy”, Krzy, t. 40, s. 25–34, wrz. 2022.