[1]
I. Kawalla-Lulewicz, „Ulica Grodzka w Krakowie w 1900 roku. Wstęp do badań socjotopograficznych”, Krzy, t. 40, s. 35–64, wrz. 2022.