[1]
W. Paduchowski, „Krakowski adwokat Bolesław Rozmarynowicz (1891–1959) – między światopoglądowym oporem a przystosowaniem”, Krzy, t. 40, s. 135–150, wrz. 2022.