[1]
B. Świadek, „Gotycki kielich ze zbiorów Muzeum Krakowa”, Krzy, t. 40, s. 161–173, wrz. 2022.