[1]
M. Zdeb, „Muzeum teraźniejszości? Jak w muzeum opowiedzieć o tu i teraz – projekt Współistnienie i refleksje po jego zakończeniu”, Krzy, t. 40, s. 195–216, wrz. 2022.