Grabowski, M. „ 876 S”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 39, wrzesień 2021, s. 177-81, doi:10.32030/KRZY.2021.10.