Niezabitowski, M. „Słowo Od Wydawcy”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 8-10, https://journals.akademicka.pl/krzysztofory/article/view/5267.