Czaja, R. „Polskie Badania Nad Socjotopografią Miast W Epoce przedprzemysłowej”. Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, t. 40, wrzesień 2022, s. 15-24, doi:10.32030/KRZY.2022.01.